Polityka prywatności DVM International BV

Pobierz plik PDF

DVM International BV bardzo dba o Twoją prywatność. Dlatego przetwarzamy tylko te dane, które są nam potrzebne do (ulepszania) naszych usług, a zebrane przez nas informacje o Tobie i Twoim korzystaniu z naszych usług traktujemy z ostrożnością. Nigdy nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim w celach komercyjnych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony internetowej i usług świadczonych przez DVM International BV. Data wejścia w życie tych warunków to 04, z opublikowaniem nowej wersji ważności wszystkich poprzednich wersji. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie dane o Tobie są przez nas zbierane, do czego te dane są wykorzystywane, komu i na jakich warunkach te dane mogą być udostępniane stronom trzecim. Wyjaśnimy Ci również, w jaki sposób przechowujemy Twoje dane i jak chronimy Twoje dane przed niewłaściwym wykorzystaniem oraz jakie masz prawa w odniesieniu do przekazanych nam danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, możesz skontaktować się z naszą osobą kontaktową w sprawie polityki prywatności, dane kontaktowe znajdziesz na końcu naszej polityki prywatności. O przetwarzaniu danych Poniżej możesz przeczytać, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, gdzie je przechowujemy (lub zlecamy ich przechowywanie), jakich technik bezpieczeństwa używamy i dla kogo dane są przejrzyste.

Oprogramowanie sklepu internetowego

Shopify

Nasz sklep internetowy został opracowany przy użyciu oprogramowania Shopify. Dane osobowe, które nam udostępniasz w celu świadczenia naszych usług, zostaną temu podmiotowi udostępnione. Shopify ma dostęp do Twoich danych, aby zapewnić nam (techniczne) wsparcie, nigdy nie wykorzysta Twoich danych w żadnym innym celu. Shopify jest zobowiązane do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa na podstawie zawartej z nimi umowy. Te środki bezpieczeństwa polegają na zastosowaniu szyfrowania SSL i silnej polityki haseł. Shopify używa plików cookie do zbierania informacji technicznych związanych z korzystaniem z oprogramowania, żadne dane osobowe nie są gromadzone i/lub przechowywane. Shopify zastrzega sobie prawo do udostępniania zebranych danych w ramach własnej grupy w celu dalszego ulepszania usługi.

hosting

Kupujemy usługi hostingowe i e-mail od MijnDomain. MijnDomein przetwarza dane osobowe w naszym imieniu i nie wykorzystuje Twoich danych do własnych celów. Ta strona może jednak zbierać metadane dotyczące korzystania z usług. To nie są dane osobowe. MijnDomein podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie i nieuprawnionemu wykorzystaniu Twoich danych osobowych. MijnDomein jest zobowiązany do zachowania tajemnicy na podstawie umowy.

Argeweb

Korzystamy z usług Argeweb w ramach naszego regularnego biznesowego ruchu e-mail. Ta strona podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby w jak największym stopniu zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie i uszkodzeniu Twoich i naszych danych. Argeweb nie ma dostępu do naszej skrzynki pocztowej i traktujemy cały ruch e-mailowy jako poufny.

Procesory płatnicze 

Mollie

Korzystamy z platformy Mollie do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym. Mollie przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. Mollie podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Mollie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Twoich danych w celu dalszego ulepszania usługi i udostępniania (anonimowych) danych stronom trzecim w tym kontekście. Wszystkie wyżej wymienione gwarancje w zakresie ochrony Twoich danych osobowych dotyczą również części usług Mollie, do realizacji których angażują osoby trzecie. Mollie nie przechowuje Twoich danych dłużej niż jest to dozwolone przez prawo.

Recenzje

Sklep internetowyKeur

Zbieramy recenzje za pośrednictwem platformy WebwinkelKeur. Jeśli zostawiasz recenzję za pośrednictwem WebwinkelKeur, jesteś zobowiązany do podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. WebwinkelKeur udostępnia nam te informacje, abyśmy mogli połączyć recenzję z Twoim zamówieniem. WebwinkelKeur publikuje również Twoje imię i nazwisko na własnej stronie internetowej. W niektórych przypadkach WebwinkelKeur może skontaktować się z Tobą, aby wyjaśnić Twoją recenzję. W przypadku, gdy zaprosimy Cię do pozostawienia recenzji, udostępnimy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail WebwinkelKeur. Wykorzystują te informacje wyłącznie w celu zaproszenia Cię do wystawienia recenzji. WebwinkelKeur podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. WebwinkelKeur zastrzega sobie prawo do angażowania stron trzecich do świadczenia usług, udzieliliśmy na to zgody WebwinkelKeur. Wszystkie wyżej wymienione gwarancje dotyczące ochrony danych osobowych dotyczą również części usługi, do których WebwinkelKeur angażuje osoby trzecie.

Wysyłka i logistyka

PostNL

Kiedy składasz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie Ci paczki. Do realizacji dostaw korzystamy z usług PostNL. W związku z tym konieczne jest, abyśmy udostępnili Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania firmie PostNL. PostNL wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu wykonania umowy. W przypadku, gdy PostNL zaangażuje podwykonawców, PostNL udostępni również Twoje dane tym stronom. 

Fakturowanie i księgowość

e-księgowość.nl

PRZYKŁAD: Korzystamy z usług e-boekhoudt.nl, aby śledzić naszą administrację i księgowość. Udostępniamy Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania oraz szczegóły dotyczące Twojego zamówienia. Dane te służą do administrowania fakturami sprzedaży. Twoje dane osobowe są przesyłane i przechowywane w sposób bezpieczny. e-boekhoudt.nl jest zobowiązany do zachowania tajemnicy i będzie traktował Twoje dane w sposób poufny. e-boekhoudt.nl nie wykorzystuje Twoich danych osobowych do celów innych niż opisane powyżej.

Zewnętrzne kanały sprzedaży

bol.com

Sprzedajemy (część) naszych produktów za pośrednictwem platformy Bol.com. Jeśli złożysz zamówienie za pośrednictwem tej platformy, bol.com udostępni nam Twoje zamówienie i dane osobowe. Używamy tych informacji do przetworzenia Twojego zamówienia. Traktujemy Twoje dane poufnie i podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane przed utratą i nieuprawnionym wykorzystaniem.

Marktplaats.nl

Sprzedajemy (część) naszych artykułów za pośrednictwem platformy Marktplaats.nl. Jeśli złożysz zamówienie za pośrednictwem tej platformy, Marktplaats.nl udostępni nam Twoje zamówienie i dane osobowe. Używamy tych informacji do przetworzenia Twojego zamówienia. Traktujemy Twoje dane poufnie i podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane przed utratą i nieuprawnionym wykorzystaniem.

Bestlist.nl

Sprzedajemy (część) naszych artykułów za pośrednictwem platformy Beslist.nl. Jeśli złożysz zamówienie za pośrednictwem tej platformy, Beslist.nl udostępni nam Twoje zamówienie i dane osobowe. Używamy tych informacji do przetworzenia Twojego zamówienia. Traktujemy Twoje dane poufnie i podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane przed utratą i nieuprawnionym wykorzystaniem.

Cel przetwarzania danych

Ogólny cel przetwarzania

Wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie do celów naszych usług. Oznacza to, że cel przetwarzania jest zawsze bezpośrednio związany ze złożonym przez Ciebie zamówieniem. Nie wykorzystujemy Twoich danych do (ukierunkowanego) marketingu. Jeśli udostępnisz nam informacje, a my wykorzystamy te informacje, aby - w inny sposób niż na Twoją prośbę - skontaktować się z Tobą w późniejszym czasie, poprosimy Cię o wyraźną zgodę na to. Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem wypełnienia obowiązków księgowych i innych obowiązków administracyjnych. Wszystkie te strony trzecie są traktowane jako poufne na mocy umowy między nimi a nami lub przysięgi lub zobowiązania prawnego.

Dane zbierane automatycznie

Dane zbierane automatycznie przez naszą stronę internetową są przetwarzane w celu dalszego ulepszania naszych usług. Dane te (na przykład adres IP, przeglądarka internetowa i system operacyjny) nie są danymi osobowymi.

Współpraca w dochodzeniach podatkowych i karnych

W niektórych przypadkach firma DVM International BV jest zobowiązana do udostępnienia Twoich danych na podstawie prawnego obowiązku związanego z rządowymi dochodzeniami podatkowymi lub dochodzeniami karnymi. W takim przypadku jesteśmy zmuszeni udostępnić Twoje dane, ale będziemy się temu sprzeciwiać w ramach możliwości, jakie daje nam prawo.

Okresy przechowywania

Twoje dane przechowujemy tak długo, jak długo jesteś naszym klientem. Oznacza to, że przechowujemy Twój profil klienta, dopóki nie zaznaczysz, że nie chcesz już korzystać z naszych usług. Jeśli nam to wskażesz, uznamy to również za prośbę o zapomnienie. Na podstawie obowiązujących obowiązków administracyjnych musimy przechowywać faktury z Twoimi danymi (osobowymi), więc będziemy przechowywać te dane tak długo, jak upływa obowiązujący okres. Jednak pracownicy nie mają już dostępu do Twojego profilu klienta i dokumentów, które przygotowaliśmy w odpowiedzi na Twoje zadanie.

Twoje prawa

Na podstawie obowiązującego ustawodawstwa holenderskiego i europejskiego, jako osoba, której dane dotyczą, masz pewne prawa w odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane przez nas lub w naszym imieniu. Poniżej wyjaśniamy, jakie są to prawa i jak można z nich skorzystać. Zasadniczo, aby zapobiec nadużyciom, wysyłamy kopie i kopie Twoich danych tylko na znany nam adres e-mail. W przypadku, gdy chcesz otrzymać dane na inny adres e-mail lub np. pocztą, poprosimy Cię o identyfikację. Prowadzimy ewidencję zrealizowanych wniosków, w przypadku wniosku o zapomnienie administrujemy zanonimizowanymi danymi. Otrzymasz wszystkie kopie i kopie danych w formacie danych do odczytu maszynowego, którego używamy w naszych systemach. Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych, jeśli podejrzewasz, że wykorzystujemy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób.

Prawo dostępu

Zawsze masz prawo do wglądu w dane, które przetwarzamy lub przetwarzaliśmy i które dotyczą Twojej osoby lub mogą być powiązane z Tobą. Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawach prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoja prośba zostanie uwzględniona, prześlemy Ci kopię wszystkich danych wraz z przeglądem przetwarzających, którzy mają te dane, na znany nam adres e-mail, podając kategorię, w której przechowujemy te dane.

Prawo do sprostowania

Zawsze masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy lub przetworzyliśmy, a które dotyczą Twojej osoby lub mogą być powiązane z Tobą, zostały dostosowane. Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawach prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoja prośba zostanie uwzględniona, wyślemy Ci potwierdzenie dopasowania danych na znany nam adres e-mail.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zawsze masz prawo ograniczyć dane, które przetwarzamy lub przetwarzamy, a które dotyczą Twojej osoby lub które mogą być powiązane z Tobą. Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawach prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoje żądanie zostanie spełnione, wyślemy Ci potwierdzenie na znany nam adres e-mail, że dane nie będą dalej przetwarzane do czasu zniesienia ograniczenia.

Prawo do przenoszenia

Zawsze masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy lub przetwarzaliśmy, a które dotyczą Twojej osoby lub można je powiązać, zlecić ich wykonanie innej stronie. Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawach prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoja prośba zostanie spełniona, wyślemy Ci kopie lub kopie wszystkich danych o Tobie, które przetworzyliśmy lub które zostały przetworzone przez inne podmioty przetwarzające lub strony trzecie w naszym imieniu na znany nam adres e-mail. Najprawdopodobniej w takim przypadku nie będziemy już mogli kontynuować usługi, ponieważ nie można już wtedy zagwarantować bezpiecznego połączenia plików danych.

Prawo do sprzeciwu i inne prawa

W niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez lub w imieniu DVM International BV. Jeśli zgłosisz sprzeciw, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu. Jeżeli Twój sprzeciw jest uzasadniony, wykonamy dla Ciebie kopie i/lub kopie danych, które przetwarzamy lub które przetwarzamy, a następnie trwale zaprzestaniemy przetwarzania. Masz również prawo nie podlegać zautomatyzowanemu indywidualnemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Nie przetwarzamy Twoich danych w taki sposób, aby prawo to miało zastosowanie. Jeśli uważasz, że tak jest, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową w sprawach dotyczących prywatności.

Pliki Cookies

Google Analytics

Pliki cookies umieszczane są za pośrednictwem naszej strony internetowej amerykańskiej firmy Google, w ramach usługi „Analytics”. Korzystamy z tej usługi, aby śledzić i otrzymywać raporty na temat tego, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny. Ten podmiot przetwarzający może być zobowiązany do udostępnienia tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Nie pozwoliliśmy Google na wykorzystywanie uzyskanych informacji analitycznych do innych usług Google.

Pliki cookie innych firm

W przypadku, gdy rozwiązania programowe stron trzecich wykorzystują pliki cookie, jest to określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Jednak zawsze znajdziesz najnowszą wersję na tej stronie. Jeśli nowa polityka prywatności będzie miała wpływ na sposób, w jaki przetwarzamy już zebrane dane dotyczące Ciebie, poinformujemy Cię o tym e-mailem.

Dane kontaktowe

DVM International BV
Vlierlaan 5
3735KT Bosch i Duin
Nederland
T: + 31 85 060 23 88
info@dvm-i.com

Osoba kontaktowa w sprawach prywatności

inż. Jan CA Dekker